Ditt Disbyt-utdrag ger dig nya släktforskarkontakter

 

Som medlem i DIS kan du skicka in utdrag till Disbyt
Om du sänder in utdrag från ditt släktprogram, får du tillbaka en fil med ett sökresultat från en sökning med alla dina uppgifter mot Disbyt-basen. Du får också möjlighet att se familjeöversikter och klättra i släktträd. Ju fler som skickar in uppgifter till Disbyt, desto större nytta kan vi alla ha av Disbyt-basen.

 1 a)  Hur gör man ett Disbyt-utdrag? 
Här finner du information om hur du skapar ett utdrag från ditt släktprogram till Disbyt.

 1 b)  Vart skickar man ett Disbyt-utdrag? 
Här kan du läsa hur du skall sända in ett nytt eller uppdaterat bidrag till Disbyt.
Här finner du namn och adress till alla våra aktuella Disbyt-ombud, som tar emot och bearbetar ditt Disbyt-utdrag.
 

2 a) Hur ser resultatfilerna ut när jag får tillbaka mitt utdrag? 
Du får tillbaka tre filer från ditt Disbyt-ombudet. Här finner du förklaringarna till dessa. 

2 b) Hur tolkar jag resultatfilerna? 


Det kan löna sig att studera allt detta grundligt.
 

Hur gör man ett Disbyt-utdrag?

a) Allmänna synpunkter
Disbyt-utdrag kan endast göras av medlemmar.

Du kan själv välja om utdraget skall innehålla hela eller bara delar av ditt material. Ur Disbyt-synpunkt är ju allt ditt eget material av intresse. Undvik att skicka med andras material som du själv inte är intresserad av att få forskarförfrågningar om. Självklart får du skicka in uppgifter som delvis redan finns i Disbyt, om du själv har intresse av personerna i fråga.

b)
Följande uppgifter mottages
Namn, yrke och familjelänkar. För händelser som född, gift och död medtages datum, ort och källa. (Idag presenteras ej yrke, datum eller källa. I framtiden kommer dessa uppgifter att kunna visas om du godkänner det.) Textkommentarer, biografier och liknande tages ej med.

Alla uppgifter äldre än 100 år medtages. Uppgifter yngre än 100 år medtages endast om de rör en person som avled för mer än 25 år sedan. Denna avgränsning sker automatiskt, så det behöver du inte tänka på vid exporten.

c) Från Disgen
För att kunna skicka in ett Disbyt-utdrag, måste du kunna exportera dina data från det släktprogrammet du använder. I programmet Disgen finns en särskild funktion under
Verktygsmeny kallad Gör Disbyt-utdrag. Filen som skapas heter Dbnnnnn.txt, där nnnnn är ditt medlemsnummer. Filen ligger i biblioteket ...\Dg8Data\DgTmp. Var detta bibliotek kan växla med vilken version av Disgen och Windows som du har.

d) Från andra släktprogram
Kolla i bruksanvisningen för ditt släktprogram hur du skapar en Gedcom-export. Var denna funktion finns växlar mellan olika släktprogram. Ofta kan man dock finna en Export-funktion i Arkiv-menyn. I andra fall kan man välja Spara som i Arkiv-menyn och välja Gedcom som format. (Du kan också ha nytta av det senare om du vill skicka över uppgifter till en forskarkollega.) Den fil som skapas brukar heta FILNAMN.GED. För att undvika att det uppstår förväxlingar är vi tacksam om du döper filen till DBnnnnn.GED, där nnnnn är ditt medlemsnummer. Det är denna fil som du skall skicka in till något av Disbyt-ombuden.

Vart skickar man ett Disbyt-utdrag?
När du har skapat ett Disbyt-utdrag, genom att göra ett Gedcom-utdrag från ditt släktprogram, eller om du använder Disgen ett Disbyt-utdrag, så är det dags att skicka in filen. De allra flesta skickar idag filen som en bilaga till e-post.

Läs här hur du skickar en bilaga:

T ex) Internet Explorer och Outlook:
1. Gå till E-post.
2. Nytt meddelande
3. Fyll i adress och skriv under ämne: Disbyt-utdrag.
4. Klicka på Gemet (Bifoga fil) och leta reda på den fil som du sparade när du gjorde ditt Disbyt-utdrag.
5. Markera filen och klicka på Bifoga.
6. Skicka fil.

 Om du tycker det är krångligt går det också bra att kopiera filen till en diskett och skicka till något av Disbyt-ombuden nedan.

a) Om du skickar filen via e-post...
Skicka helst filen som en bifogad fil (attachment på engelska). Om filen skickas inklistrad i e-postbrevet finns risk för att ÅÄÖ skall bli fel.
Om du har en stor fil, som är större än 1 Mb, bör du packa den (se c).
Om filen ändå är större än 1 Mb, bör du först skriva ett e-postbrev och kolla att mottagaren är hemma, så att inte brevlådan blir överfull.

b) Om du skickar filen på diskett...
Skicka gärna med svarskuvert och svarsporto (dubbelt porto), så underlättar du hanteringen för oss. Får Disbyt-utdraget inte plats på disketten, så får du packa filen (se c).

c) Om du behöver packa filen...
Om du använder Windows, bör du använda programmet Winzip eller liknande för att skapa en ZIP-fil. Om du använder DOS, bör du använda PKZIP för att också skapa en
ZIP-fil.
Om du använder Macintosh, bör du använda Stuffit eller DropStuff för att skapa en sit-fil.

d) Om du använder Macintosh...
Skicka filen till Hans Vappula. Skickar du på diskett får du gärna spara filen på en DOS-formatterad diskett.

e) Disbyt-ombud
Kom ihåg att skicka till det ombud som bor närmast dig! Detta för att ombuden skall få en jämn arbetsbörda.
Till listan över ombuden 

f) Adressuppgifter obligatoriska
Om du skickar in ett utdrag till Disbyt visas även dina medlemsuppgifter som finns i DIS medlemsregister, dvs namn, adress och eventuellt telefonnummer, e-postadress och webbadress. Uppgifterna uppdateras från medlemsregistret cirka en gång i månaden. I dagsläget finns det ingen möjlighet att utelämna vissa medlemsuppgifter, förutom e-postadressen. Om man t.ex. vill att adressuppgifter skall vara hemliga kan man ej deltaga i Disbyt. 


Copyright © Föreningen DIS         Åter till början