DISBYT - en genväg för släktforskare

Använd nya gränssnittet för DISBYT!

Nu ska du använda vår nya uppfräschade version av Disbyt. Du har samma tillgång i nya gränssnittet för Disbyt som här.
Mer info om nya gränssnittet finns här

Finn och byt släktuppgifter!

DISBYT är databasen som ger dig möjlighet att söka efter dina förfäder. Du får också möjlighet att knyta kontakt och byta uppgifter med andra släktforskare som forskar på samma personer som du!

43,9 miljoner poster!

DISBYT är uppbyggd av DIS-medlemmar, som har skickat in utdrag från sina släktforskarprogram. Varje post innehåller uppgift om namn, församling och årtal för händelser som född, gift och död, eller annan händelse. För närvarande finns 43,9 miljoner poster i databasen.

Medlemmar kan bidra till DISBYT - men ALLA kan söka i databasen

Disbyt kan ta emot material från ALLA släktforskarprogram

Oavsett vilket släktforskarprogram du använder för att registrera din släkt, så kan du skicka in material till Disbyt.

Skicka in uppgifter till DISBYT!

Skicka ditt Disbyt-utdrag eller Gedcom-fil till närmsta Disbytombud.

När du skickar in material till DISBYT, får du nytt användarnamn och lösenord som gör det möjligt att klättra i släktträden.

Ditt material blir också jämfört med den befintliga DISBYT-databasen, vilket resulterar i en lista med släktforskare som forskar på samma personer som du.

För att kunna bidra med uppgifter till databasen skall du:

Källkvalitet anges med stjärnor

Kvalitet i släktforskningen är viktigt. Vi markerar hur bra underlaget för uppgifterna i Disbyt är genom att sätta stjärnor efter varje notis. Dessa markeringar betyder följande:

-Endast årtal finns
*Datum finns
**Källangivelse finns
***Källangivelse med volymsbeteckning finns
****Källangivelse med volymsbeteckning och sida finns

Om markeringar saknas kan det bero på att det är länge sedan materialet skickades in. Vi har också haft ett problem som gör att vissa markeringar saknas. Skickar man in sitt material på nytt så blir det rätt nästa gång.

Förmåner för dem som skickat in lite mer

Om du har skickat in uppgifter om minst 200 personer det senaste året, får du en bläddringsfunktion där du enkelt kan bläddra för att mellan samma person inskickad av olika forskare. Denna funktion funkar om det finns en födelsenotis för personen.

Om du har skickat in uppgifter om minst 1000 personer de senaste två åren, får du möjlighet att se en antavla i fyra generationer.

Begränsning i antalet sökningar

Av säkerhetskäl och för en rimlig användning av Disbyt, har vi infört en begränsning av 1000 sökningar per dag per Dis-medlem. För normal användning av Disbyt kommer det inte att märkas, men enstaka medlemmar som använder Disbyt mycket kan mötas av besked att man har gjort fler än 1000 sökningar.

Begränsningar vid gäst-sökning

Syftet med gäst-sökning är att låta dig som ännu inte är Dis-medlem få prova att söka i Disbyt och se om det finns några träffar. För att minska risken att uppgifterna används i olovligt syfte, så begränsas sökresultatet så att man inte ser exakt år. Istället för "f 1798" står det nu "f 17xx". Vi begränsar också antalet träffar vid gäst-sökning till tio åt gången.

SPÅR - Sveriges personregister genom århundrandena

I samarbete med föreningen Släktdata har betydligt mer än 500 000 poster med utdrag ur Släktdatas födelseregister lagts in i DISBYT. Det du finner i DISBYT är barnets födelseuppgifter samt en länk som leder direkt till Släktdatas uppgifter på Internet. Tanken är att du som användare av DISBYT skall få tips om att de uppgifter du söker finns i Släktdatas register. Efternamnet står inom hakparenteser eftersom det är skapat baserat på faderns namn i födelsenotisen.

Målsättningen är att vi skall kunna lägga in fler register på liknande sätt. Om din egen förening har gjort födelseregister kan man lägga in de uppgifterna på motsvarande sätt med hänvisning till er databas som antingen kan finnas på Internet eller också på CD eller liknande. Hör i så fall av dig till Olof Cronberg.

Vilka uppgifter finns med?

I databasen finns en 110-årsgräns. Det vill säga att inga uppgifter yngre än 110 år tas med, om personen kan vara i livet. För avlidna finns en 10-årsgräns. Uppgifter yngre än 110 år kan tas med om personen avled för mer än 10 år sedan.

Ovanstående gränser gäller för uppgifter inskickade 2018 eller senare. För uppgifter inskickade fram till 2017 gällde en 100-årsgräns.

Databasen är en andrahandskälla där varje medlem själv ansvarar för det material som denna bidragit med.

Databaser för Finland och Norge

Vi har en särskild databas för Finland, som än så länge främst innehåller uppgifter från de svensktalande delarna av Finland.
DIS Norge har en motsvarande databas som heter DIStreff. Ditt svenska DISBYT-lösenord gäller i båda dessa databaser!