Ansvarig för DISBYT-program och databasen

 

DIS har ett antal medarbetare som hjälper till att lägga in ditt material i databasen. De gör då även sökningar och jämförelser med andra forskares material. Se vidare DISBYT-ombud


Foto saknas

DISBYT-ansvarig: Charlotte Börjesson

Adress: Tenorgatan 8, 421 38 Västra Frölunda

Telefon: 031-478093

Epost: charlotte.borjesson@telia.com

OBS! Adressändringar görs här