Vanliga frågor och svar om DISBYT

Lösenord        Övriga frågor (sökning, resultat etc)   

 

LÖSENORD, INLOGGNING MED MERA:

Varför kommer jag inte in i databasen fast jag använder min kod?

1. Användarnamnet kan vara fel.
Det är ditt användarnamn - inte ditt eget namn eller din epostadress - som du skall fylla i!
Så här kan ditt användarnamn se ut: dis74592
Om du har skickat in material till DISBYT har du fått ett nytt användarnamn. Du finner det längst bak i filen Annnnn.TXT som du fick av ditt DISBYT-ombud.
OBS! Du måste använda små bokstäver och inga mellanslag!

 

2. Lösenordet är inte rätt inskrivet.
Fyll i det lösenord som du fick i ditt välkomstbrev när du blev medlem.
Om du har skickat in material till databasen har du fått ett nytt lösenord. Du finner det längst bak i filen Annnnn.TXT som du fick av ditt DISBYT-ombud.
Observera att du måste skriva det med små bokstäver!
Eftersom du inte ser vad du skriver in, skall du kontrollera att CapsLock inte är intryckt (uppe till höger på tangentbordet)!
I annat fall skriver datorn fel tecken, t.ex. a blir A.

 

Varför får jag inte upp inloggningsrutan och får meddelandet "Authorization required?"

Webbläsaren är fel inställd. Gör så här i Internet Explorer.
1
. Välj Verktyg i menyn - valet Internet-Alternativ - fliken Säkerhet.
2. Man ser till att jordgloben med Internet är blåmarkerad och trycker på knappen Anpassa nivå.
3. Längst ner i rutan Inställningar finns texten Verifiering av användare - Inloggning.
4. Förmodligen är Anonym inloggning i kryssad, vilket skall ändras till Automatisk inloggning endast i zonen Internet.
5. När man trycker ok får man en extra fråga Vill du ändra säkerhetsinställningen för den här zonen? Svara JA.
6. Tryck sedan ok en gång till.
Sedan fungerar det som vanligt att söka i DISBYT.

 

Jag har blivit av med mitt lösenord. Vad skall jag göra?

1. Om du inte har skickat in något DISBYT-utdrag själv, går du till denna sida:  
Skicka vanligt lösenord >>

2. Om du har skickat in material till DISBYT-databasen finner du ett nytt användarnamn och lösenord sist i filen Annnnn.TXT. Den filen fick du tillsammans med sökresultatet från ditt DISBYT-ombud. 
Skulle du inte finna den får du maila till DISBYT-ansvarig. Repetera bättre lösenord >> 

 

Skillnad mellan medlemsnummer i DIS och mitt användarnamn i DISBYT?

Ditt medlemsnummer i DIS  består av endast siffror och du behåller detta under hela ditt medlemskap.
Ditt användarnamn för DISBYT ser ut så här från början: ex dis96543. Om du skickar in ett DISBYT-utdrag får du ett nytt användarnamn. Detta börjar - inte - med bokstavskombinationen dis.

 


ÖVRIGT:

 

Vilka uppgifter finns med i databasen?

DISBYT är uppbyggd av DIS-medlemmar som har skickat in utdrag från sina släktforskarprogram. Varje post innehåller uppgift om namn, församling och årtal för händelser som född, gift och död, eller annan händelse.

I databasen finns en 110-årsgräns. Det vill säga att inga uppgifter yngre än 110 år tas med, om personen kan vara i livet. För avlidna finns en 10-årsgräns. Uppgifter yngre än 110 år kan tas med om personen avled för mer än 10 år sedan.

Ovanstående gränser gäller för uppgifter inskickade 2018 eller senare. För uppgifter inskickade fram till 2017 gällde en 100-årsgräns.

Databasen är en andrahandskälla där varje medlem själv ansvarar för det material som denna bidragit med.

 

Hur skall jag skriva namnen när jag söker? (Normerad sökning)

För- och efternamn ändras automatiskt
Förnamn och patronymikon (efternamn som slutar på –son eller –dotter) normeras automatiskt till modern stavning vid sökningen.  Det innebär att om du söker på Per eller Pähr får du träff på Per, Pehr, Pähr etc. och likadant om du söker på Carlson eller Karlsson, får du träff på Carlson, Carlsson, Karlsson.

Om en person hade dubbla efternamn, pröva med att söka ett namn i taget.

Flera förnamn
Om en person hade flera förnamn, pröva med att söka på det första med *.
T.ex. skriv Anna* för att söka på Anna Elisabet
Släktnamn är ej normerade.

Använd * och ?
Om det finns flera stavningsvarianter, kan man använda tecknen ? och *

Exempel: Du vill söka på namnet Lundkvist, Lundqvist eller Lundquist

Alt 1) För att ange en enstaka osäker bokstav använder du "frågetecken".
För två osäkra bokstäver skriver du alltså:  Lund??ist
 
Alt 2) För att ange flera osäkra bokstäver kan du använda "stjärna".
Skriv Lund*ist

(Om du använder dessa tecken sker alltså ingen normering.)

Normeringen gör även att det blir lättare att göra DISBYT-sökningar direkt i DISGEN.

 

Vad betyder sökresultaten?

Förnamn * anger personens tilltalsnamn.
Period anger en tidpunkt för en händelse, f = född, d = död.
Ett årtal utan dessa bokstäver, kan vara vilken händelse som helst, t.ex. döpt, konfirmerad, gift, skild, utflyttad, inflyttad etc.
Info om. Genom att klicka på ordet kan du få mer information. Här finns två alternativ.
1. Person innebär att du får information om just denna person.
2. Familj innebär att du kan "klättra" i dennes familjeträd.
Denna extra möjlighet ser du bara om du har loggat in med det "bättre lösenordet". Du får ett sådant om du själv har bidragit med material till databasen, d.v.s. gjort ett DISBYT-utdrag. 
Nr anger medlemsnumret på den medlem som har skickat in referenserna till materialet.
Genom att klicka på detta, ser du medlemmens namn och adressuppgifter så att du ev. kan ta kontakt och "byta" information med denne.

 

Varför ser man inga forskarnummer?

Man måste vara medlem i DIS för att få denna information.

 

Hur vet man vem som står bakom forskarnumret?

Tryck på numret, som är en länk, så får du reda på namn och adress samt förhoppningsvis även epostadress. Om din webbläsare är rätt inställd kan du trycka på adressen och skriva ett epostbrev direkt.

 

Varför får jag 0 träffar, när det fungerade tidigare?

Felet beror på att Internet Explorer (IE) inte uppdaterar webbsidor som den skall. Söksidan byttes t.ex. för en månad sedan, med IE fortsätter hämta filen från din hårddisk, från det s.k. cache-minnet.
Gör så här: I Internet Explorer väljer du Internet-Alternativ i Visa-menyn. Se till att fliken Allmänt är framme. Tryck på knappen Ta bort filer i rutan Tillfälliga Internetfiler.
(Webbläsarna sparar alltid en kopia av de sidor som du besöker (i det s.k. cache-minnet), för att du skall kunna få fram de sidorna snabbt nästa gång du skall se på dessa. Enligt standardinställningarna skall IE läsa in nya sidor varje gång du har startat om programmet, men så är uppenbarligen inte fallet.)

 

Jag skickade in uppgifter till DISBYT för åtskilliga år sedan. Varför finns inte mina uppgifter med?

Från början togs endast efternamn med i DISBYT-basen. Sedan 1997 kommer förnamn med. Sedan 1998 kommer dessutom var person med för sig, och innefattar även ev. familjelänk.
För att de forskare som finns med i DISBYT-basen inte skall få alltför många frågor, så har vi på Internet bara tagit med uppgifterna som innehåller förnamn.
Det innebär att dessa uppgifter är inskickade 1997 eller senare. Du som har skickat in tidigare får gärna skicka in igen.

 

Varför är min adress felaktig?

Adresserna i DISBYT uppdateras någon gång i månaden mot DIS medlemsregister. Är din adress felaktig, så får du skicka en ändringsanmälan till DIS kansli. Adressanmälan>>

 

Varför finns inte dubbla förnamn med?

DISBYT-basen är ursprungligen tänkt för att jämföra olika forskares material. För att minska risken att man har skrivit på olika sätt, togs fram till juli 1999 bara första förnamnet med i basen. På nyare material finns flera förnamn för det mesta med.
Tips: Sök med stjärna t ex "Joh*" för att få med enkla eller dubbla förnamn som börjar med Johan eller Johannes.

 

Kan man klättra i andras släktträd i DISBYT?

Ja, den möjligheten får du när du själv har skickat in ett DISBYT-utdrag.
Du får då ett nytt lösenord och ett nytt användarnamn som möjliggör detta.
Du finner dessa sist i en textfil i ditt material som du får tillbaka från ditt DISBYT-ombud.

 

Varför finns inte mina uppgifter med?

Eftersom DISBYT-databasen på Internet bara uppdateras ungefär en gång per månad, dröjer det i allmänhet 1-2 månader innan dina uppgifter finns på Internet.

 

Varför fattas personer som jag har skickat in?

I DISBYT-basen medtages bara personer, där det finns uppgift om förnamn, efternamn och minst en händelse som född, gift eller död. För händelsen måste finnas uppgift både om årtal och ort, där orten skall vara en församling.

 

Vad gör jag för att rätta mina egna uppgifter?

När du tittar på dina uppgifter, ser du att det har blivit fel. För att rätta uppgifterna måste du rätta i ditt eget släktprogram, och skicka in alla dina uppgifter igen.

 

Vad gör jag när vissa av mina församlingar har fått fel län?

Om du har Torpa i Kronobergs län, men i DISBYT står det Älvsborgs län, bör du rätta orterna i ditt eget släktprogram och skicka in till DISBYT igen. För att minimera risken att det blir fel, bör du skriva på följande sätt:

Gård, By, Socken (Länsbokstav) eller
Gård, By, Socken, Län
Om man skriver "Torpa fs", "Torpa förs.", "Torpa fg" eller liknande, ökar risken att det blir fel.

 

Vad gör jag när andra släktforskare har fel uppgifter?

Om någon släktforskare har registrerat fel uppgifter, får du kontakta honom eller henne, och be att uppgifterna rättas. Du måste också be honom eller henne att skicka in uppgifter till DISBYT igen.

 

Hur gör jag för att skicka in rättade uppgifter till DISBYT?

Normalt sett tas ditt gamla material i DISBYT bort, när du skickar in nytt material. Skicka därför in på nytt allt material som du önskar skall vara med i DISBYT oavsett om du har skickat in det tidigare eller inte.

 

Hur gör jag om jag har flera arkiv?

DISGEN har ju fördelen att man kan ha flera flockar i samma arkiv. Har man flera flockar, så är det bäst att ta med dem i samma DISBYT-utdrag.
Om man har flera arkiv i DISGEN eller annat släktprogram, får man göra en fil per arkiv. Dessa filer bör namnges DBnnnnnA, DBnnnnnB, osv (där nnnnn är ditt medlemsnummer).

 

Hur gör jag om jag har registrerat mina släktingar i ett eget släktprogram?

Om ditt släktprogram saknar funktion för GEDCOM-export, så är möjligheten att få med uppgifterna i DISBYT begränsade.
Du kan kontakta Olof Cronberg (olof.cronberg@abc.se) för att se om det går att föra över uppgifterna. På längre sikt är det dock starkt rekommendabelt att föra över dina uppgifter till DISGEN eller annat släktprogram.

 

Varför finns jag själv inte med i DISBYTs medlemsregister?

Medlemsuppgifterna i DISBYT uppdateras ifrån föreningen DIS medlemsregister ungefär en gång per månad. Om du precis har blivit medlem, kan det dröja några veckor, innan dina uppgifter kommer med.

 


Copyright © Föreningen DIS.   Åter till början!